Podcast č.2: TODO / TODOS – aneb španělské „všechno“, „všichni“, „všechny“ či „celý“