Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Štítek: Holiday

HEALTHY LIFESTYLE

HEALTHY LIFESTYLE 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to tend to … tíhnout k čemu  junk food … velmi nezdravé jídlo to be in good/bad shape … být v dobré/ špatné kondici  to resist … odolat to cut out … vynechat (např. nějaké jídlo) to drink in moderation … pít s mírou  to…
Read more

IN THE GARDEN

IN THE GARDEN 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: crop … úrodaa garden shed … zahradní domekto wilt … vadnouta cone … šiškaan acorn … žaluda conker … kaštana lily of the valley … konvalinkaa snowdrop … sněženkaa daffodil … narcisa puddle … loužeweed … plevel / to weed =…
Read more

IN THE COUNTRYSIDE AND IN THE FOREST

IN THE COUNTRYSIDE AND IN THE FOREST 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: a meadow … louka (on the meadow = na louce) a pond … rybníček (kachňák někde uprostřed lesa např.) a lake … jezero, rybník (velký na koupání)   coniferous … jehličnatý deciduous … opadavý (listnatý) moss … mech a herd…
Read more

CORONAVIRUS – HOW DOES IT AFFECT US

CORONAVIRUS – HOW DOES IT AFFECT US 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to stand sth. … něco vydržet  to manage … zvládnout a restriction … nařízení to issue … vydat to suggest … navrhnout to suffer from … trpět něčím an entrepreneur … podnikatel a treatment … léčba to…
Read more

MODAL VERBS IN USE

MODAL VERBS IN USE 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to obey … poslouchat (příkazy někoho a tyto vykonávat) to make … přimět (někoho něco dělat) – např. výše uvedená věta: What makes them (do it)? – Co je v tomu přimívá/ Co je příčina toho, že to dělají?) regardless … bez…
Read more

WINTER

WINTER 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: in comparison to/with … ve srovnání s former … minulý/ bývalý figure skating … krasobruslení a sledge … sáňky (to go sledging = jít sáňkovat) a sunset … západ slunce to recall … vyvolat si/ vzpomenout si na pros and cons … plusy…
Read more

PEOPLE´S SKILLS AND HOBBIES

PEOPLE´S SKILLS AND HOBBIES 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to require … vyžadovat to dedicate … věnovat to do crosswords … luštit křížovky to adopt … osvojit si draught … dáma (čteme „dráft“) dice … kostky (čteme „dájs“) pairs … pexeso a board game … desková hra a needle ……
Read more

CHRISTMAS

CHRISTMAS 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to lounge … hovět si, pobývat, posedávat a mistletoe … jmelí as far as _____ is concerned … co se týče _____ to be supposed to … mít něco udělat (opis pro „should“) to unwrap … vybalit (dárek z papíru) Boxing Day … česky…
Read more

EATING OUT

THE ENVIRONMENT 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to leave a tip … nechat spropitné a starter … předkrm a main course … hlavní chod to resist … odolat to put off … odradit to set off … vyrazit inappropriately … nevhodně for instance … například a service charge … přirážka…
Read more

RUNNING BUSINESS

THE ENVIRONMENT2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: an icon … vzor (osoba hodná následování)to go bankrupt … zkrachovata subsidiary … pobočkaa stock … akciea creditor … věřitela bad patch … špatné období (čas, kdy obchody nejdou)a slack season … okurková/mrtvá sezónato boom … výrazně stoupata demand … poptávkaa commission ……
Read more