3 fakta, která byste měli vědět, než se pustíte do studia angličtiny

Angličtina a čeština jsou dva odlišné jazyky a v jejich fungování je nespočet rozdílů. V dnešním článku se podíváme na to, jaké 3 informace o angličtině by Vám neměly uniknout, než se jí začněte učit. Může Vám to její studium o něco ulehčit. Jdeme na to.

Anglická slova se nemění

Angličtina na rozdíl od češtiny neskloňuje ani nečasuje. Pojďme se nejprve rozebrat tyto dva pojmy – skloňování a časování. Skloňování se týká podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek. Jde o to, že tato slova se v češtině ve větách různě mění. Můžete to vidět v následujících příkladech:

🟡Koupili jsme nový dům.

🟡Před domem je parkovací stání.

🟡K domu vede úzká silnice.

🟡Ještě v tom domě nebydlíme.

Každá věta obsahuje slovo dům, ale vždy je v jiném tvaru. Na rozdíl od češtiny, angličtina neskloňuje. To znamená, že pokud bychom chtěli výše uvedené věty přeložit do angličtiny, v každé bude vždy slovo „house“ (=dům) v tomto tvaru.

🟡We bought a new house.

🟡There is a parking place in front of the house.

🟡A narrow street leads to the house.

🟡We don’t live in the house yet.

Jednoduché, že? Stačí nám se tedy naučit slovíčko „house“ a víme, že v tomto tvaru ho můžeme vždy použít. (Pozn.: Toto platí pro podstatná, přídavná jména, částečně i zájmena, a číslovky)

Pojem časování se týká sloves a opět se jedná o změny jejich tvarů. Uvedeme si příklad znovu nejprve na českých větách.

🟡Každý musí jíst.

🟡Jím třikrát denně.

🟡Jíš maso?

🟡On jí hodně.

V těchto větách figuruje sloveso jíst a vidíme, že se nám opět pokaždé objevuje v jiném tvaru (v závislosti na tom, s jakou osobou se pojí). V angličtině je to jednodušší. Vystačíme si s tvarem „eat“ (=jíst) (téměř) ve všech větách.

🟡Everybody has to eat.

🟡I eat three times a day.

🟡Do you eat meat?

🟡He eats a lot.

Zde máme jednu výjimku, kterou je třeba si zapamatovat. V přítomném čase u 3.osoby jednotného čísla (= he, she, it) je slovesu přidáváme -s (…eats). Toto je jediná změna, jinak sloveso zůstává pro všechny ostatní osoby stejné.

V bodu jedna jsme si ukázali, že angličtina není tak obtížná, jak se Vám možná může zdát. Slovíčka, která se naučíte, používáte jednoduše tak, jak jsou.Nemusíte si lámat hlavu s tím, v jakém tvaru je do věty dát.

Presuňme se na fakt č.2, který by Vám neměl uniknout.

Stavíte věty podle jednoduchého vzoru

Angličtina má poměrně fixně daný slovosled (=pořadí slov ve větě). Hodně začátečníků, ale někdy i pokročilejších studentů dělá v angličtině tu chybu, že až příliš překládají české věty do angličtiny doslova. V českých větách můžeme se slovy všemožně hýbat a význam věty se nijak zásadně nezmění. Uvedeme si příklad.

🟡Můj syn má rád kakao.

🟡Kakao má rád můj syn.

Obě dvě věty jsou správně a vyjadřují stejnou myšlenku. V angličtině je ale správě pouze jedna možnost, a to:

🟡My son likes cocoa.

Pokud bychom doslovně přeložili druhou českou větu, tak se dopouštíme chyby.

❌Cocoa likes my son.

Takto formulovaná věta totiž říká „Kakao má rádo mého syna.“, což je nesmysl.

Zjednodušeně, pořadí slov v anglické větě je následující:

podmět (kdo/co?) – sloveso (co dělá?) – předmět (koho/komu?) – způsob (jak?) – místo (kde?) – čas (kdy?)

Pro zapamatování pořadí můžete použít zkratku SVOMPT, která vychází z prvních písmen anglických názvů.

➡️Subject (podmět)

➡️Verb (sloveso)

➡️Object (předmět)

➡️Manner (způsob)

➡️Place (místo)

➡️Time (čas)

Pokud se budete tohoto mustru držet, neměli byste v sestavování anglických vět chybovat. Pro ukázku ještě několik příkladů:

🟡I learn English intensively at school every day. = Učím se angličtinu intenzivně každý den ve škole.

🟡He spoke about it in an interesting way at the conference last week. = Mluvil o tom zajímavě minulý týden na konferenci.

Keep it simple

Angličtina je prostá. Na tuto „bariéru“ naráží ti z Vás, kdo v češtině rádi mluvíte květnatě, používáte synonyma a spoustu hezkých slov. Angličtina je v tomto o něco omezenější a nedává nám na výběr tolik variant slov jako čeština.Záleží samozřejmě na tom, na jaké jazykové úrovni se pohybujeme, ale pro běžný projev průměrného mluvčího stačí opravdu základy a i s málem dokážete vykouzlit hodně.

Angličtina ráda kombinuje základní slovíčka dohromady, a tím vytvoří nové významy, než aby použila nějaké hezké složité slovo. Podívejme se na několik příkladů:

➡️vydělávat peníze – make money (doslova vyrábět peníze)

➡️vrátit se – go back (doslova jít zpět)

➡️zmoknout – get wet (doslova stát se mokrým)

Mimo to také angličtina ráda vypouští nepotřebná slovíčka z vět, což nás také někdy umí pěkně zmást.

🟡The book I want to buy is sold out. = Kniha, kterou si chci koupit, je vyprodaná. … Zde nám chybí slovo „kteoru“

🟡When in Prague, we always go to see the astronomical clock. = Když jsme v Praze, jdeme se vždy podívat na orloj. … Tady jsme v první větě úplně vypustili slovo „jsme“.

🟡Coming home, I kissed my husband. = Když jsem přišla domů, políbila jsem manžela. … V první větě nám chybí slovo „když“ a ani se slovesem přijít nepracujeme v minulém čase „přišla“, ale pouze ve tvaru s -ing.

 

Pokud budete mít tato tři jednoduchá pravidla na paměti, věřím, že Vám půjde angličtina lépe od ruky. Rozumím, že je náročné odpoutat se od češtiny a nepřekládat, myslet jednoduše a nekomplikovat si to, ale alespoň to zkuste. Uvidíte, že se Vám trochu uleví. Držím Vám palce. 🙂

 

Zajímají Vás další typické chyby, na které byste si měli dávat pozor? Zvu Vás na webinář na téma „Nemluvte „Czenglish“. Časté chyby a jak se jim vyhnout“, kterého se můžete účastnit zdarma, ve středu 10.1. od 20:00. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *