Kompletní průvodce místními předložkami

Pocit, že jste něco plně pochopili je k nezaplacení. „Konečně už dokážou použít předložku IN!“ říká si naivní student. Pak ale dostane pravý hák ve formě nekonečných výjimek, kopanec od časového použití a ve finále zvedák plný nesourodosti s češtinou. Výsledek? Zmatení, obavy a občas i zklamání.

Prošel si tím asi každý. Předložky jsou prostě v angličtině peklo a musím přiznat, že i pro mě je to jedno z nejtěžších témat, které jsem se kdy musel učit. A ne proto, že by ta pravidla byla nějak složitá. Spíš mi trvalo se zorientovat v obrovském množství výjimek a nikdo mi to včas nevysvětlil stravitelnou formou. Přitom správné uchopení této látky od samého začátku je klíčové. Proto cítím vnitřní potřebu Vám poskytnout jasný a srozumitelný přehled. Tak co? Dáte těm předložkám ještě šanci?

Místní předložky

Pro začátek je třeba si sdělit, že „časové“ a „místní“ použití předložek se značně liší. Ideální je přistupovat ke každé kategorii zvlášť a přesně tak to udělám i já. Dnes si tedy dopodrobna rozebereme jen to „místní použití“ a do toho „časového“ se pustíme zase jindy, abyste v tom neměli guláš.

Jestli máte v hlavě zafixováno, že předložky fungují v angličtině dost podobně jako v češtině, jste na omylu. Pravidla pro použití jsou zejména u těch nejčastějších zcela odlišná a je třeba vyměnit odhadování stylem „že to asi bude podobně“ za jistotu.

AT

Začneme tou nejproblematičtější předložkou pro české studenty. Mohli bychom si říct, že obecně „at“ vyjadřuje „na“ či „u“ nějakého místa. Než se ale zabývat obecnou definicí této předložky, kterou je těžké uchopit, je daleko praktičtější si uvést jednotlivé kategorie jejího použití:

  • konkrétní adresa, např. „She lives at Pražská 55.“ = „Žije na adrese Pražská 55.“
  • instituce, společnosti, pracoviště, např. „Do you know that she works at Microsoft?“ = „Víš, že pracuje u Microsoftu?“
  • skupinové aktivity či události, např. „I have to pick up my husband at the party.“ = „Musím vyzvednout manžela na té party.“
  • popis lokace či místa, které je vnímáno jako konkrétní bod, např. „I think that I have left my bag at the reception“ = „Myslím, že jsem si nechal tašku na recepci.“
  • budovy či aktivity spojené s nimi, např. „We will meet at the school“ = „Potkáme se u školy“. (pozn. zde se setkáváme se zaměnitelností s předložkou IN, jelikož jak „at the restaurant“ tak „in the restaurant“ můžeme přeložit jako „v restauraci“. Výraz „at the restaurant“ nám poukazuje na to, že se bude v dané lokací dít nějaká aktivita, kdežto „in the restaurant“ se soustředí jen na fyzickou polohu podmětu „uvnitř té restaurace“. V praxi jsou ale oba výrazy zaměňovány bez větších potíží.)

 

Další příklady:

Could you please pick me up at the station? = Mohl bych mě prosím vyzvednout na té zastávce?

Have you ever been at his place? = Byli jste někdy u něj doma?

I am looking forward to seeing you at the concert! = Těším se, až tě uvidím na tom koncertu!

IN

Předložku IN si již můžeme pojmenovat daleko obecněji. Označuje místo „uvnitř vymezených hranic“. Vezměte si třeba „in the garden“ – kvůli češtině bychom tam hned dávali „on“ jako „na zahradě“, ale v anglicky mluvících zemích není zahrada vnímána jako povrch, ale nýbrž jako lokace uvnitř vymezených hranic ve formě plotu.

Dalším takovým příkladem jsou země – „in the Czech republic/in Italy/in France…“ Opět se jedná o „ohraničený prostor“, uvnitř kterého se něco nachází.

Toto se může zdát daleko jasnější oproti předložce AT, ale právě tyto dvě předložky se často pletou, jelikož už třeba základní fráze „v práci“ = „at work“ nás svádí k tomu použít IN místo AT. Pamatujte, že s budovami je mnohem bezpečnější použít právě AT, ale když se jedná o místnosti, používáme IN.

IN se též používá, pokud se něco nachází uvnitř nějaké látky, např. „in the water“.

IN v neposlední řadě najdeme u dopravních prostředků, jež jsou používány pro osobní účely – tedy nejedná se o hromadnou dopravu, např. „She is sitting in the car and singing her favorite songs“ = „Sedí v autě a zpívá si svoje oblíbené písničky.“

Další příklady:

We spent our last summer in France. = Minulé léto jsme strávili ve Francii.

Your glasses are in the box above my head. = Tvé brýle jsou v té krabici nad mou hlavou.

You should leave the flower in the water. = Měl bys tu květinu nechat ve vodě.

ON

Jedna krutá pravda, co musíme o této předložce jako Češi přijmou, je, že česká předložka „na“ se do angličtiny překládá jako „on“ výhradně jen v případech, kdy se něco nachází „na povrchu něčeho“. Další případy jako třeba „na oslavě, na náměstí, na koncertě“ využívají jiných předložek (zejména pak IN nebo AT). Klasický případ takového použití je právě „The pencil is on the table“ = „Ta tužka je na stole“ nebo-li „na povrchu toho stolu“. ON se tedy hlavně soustředí na fyzické umístění daného předmětu.

ON se stejně tak jako IN používá s dopravními prostředky, tentokrát ale jen s těmi hromadnými jako je třeba „on the train/bus/plane/boat…“

Další příklady:

More than twenty birds are sitting on our roof = Více než dvacet ptáků sedí na naší střeše.

It looks good on the surface but in reality there are many problems inside the team. = Na povrchu to vypadá dobře, ale ve skutečností mají v tom týmu mnoho problémů.

Don´t leave your socks on the floor! = Nenechávej tvé ponožky na podlaze!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *