Lucie Vávrová

Ahoj, jmenuji se Lucie a pocházím z Hradce Králové.
Vystudovala jsem Anglické gymnázium v Pardubicích, kde mi vlivní
pedagogové pomohli učinit to správné rozhodnutí pokračovat ve svých
studiích na pedagogické fakultě TUL oborem anglický jazyk a český jazyk
se zaměřením na vzdělávání.
Svůj volný čas ráda trávím hrou na příčnou flétnu, cvičením či četbou
knihy o osobnostním rozvoji v jedné ruce a s velikým hrnkem kávy v ruce
druhé. Jedním z mých životních cílů je stát se učitelkou, protože jsem
od přírody lidumil a baví mě sdílet své znalosti o cizích jazycích s
ostatními. Tou největší odměnou pro mě je, když se mi podaří studenta
posunout dál a pomůžu mu splnit si svůj sen. ♡

Co můžete očekávat od lekcí se mnou?

Od lekcí se mnou můžete očekávat hlavně soustředění na konverzaci. Moc ráda si povídám s lidmi. Nicméně vám neodkývu všechny chyby bez poskytnutí zpětné vazby a případného vysvětlení problematického jevu.
Mým hlavním cílem je být studentům průvodcem na cestě poznání cizího jazyka a hlavně donutit nejen Čechy zahodit strach z mluvení za hlavu.
Kladu si vždy za cíl předat vám své zkušenosti a učinit tak pro vás ze složité anglické gramatiky samozřejmost, na kterou prostě už nezapomenete. 🙂

Proč učím pro Perfect World?

Perfect World jsem si vybrala hlavně kvůli celkové ideji zaměření se na individuální přístup. Abych byla upřímná, nikdy jsem se necítila komfortně při představě, že bych učila v klasické škole 30 žáků najednou. Učitel tak zkrátka nemá jistotu, že všichni chápou látku na 100 %. Na této škole se však mohu věnovat každému člověku zvlášť a navíc můžu lekce přizpůsobit osobním požadavkům každého studenta a zajistit mu tím pokrok na další úroveň. To je přesně to, co mě v této práci naplňuje! ♡

Jak dlouho učím a co pro mě tato práce znamená?

Do kolektivu lektorů jsem se přidala v říjnu 2022. Ačkoli mám s učením přes 200 hodin praxe díky doučování při studiu a dobrovolnictví v domácnostech v době pandemie, stále tu přicházím k novým technikám, postupům a inspiracím. To je právě ta věc, za kterou jsem z celého srdce vděčná. Práci pro Perfect World považuji za obrovskou příležitost k seberozvoji a byla bych blázen, kdybych této příležitosti nevyužila pro dobro nejen své, ale i pro dobro ostatních. 🙂

Jaké jazyky učím, jakou úroveň a jaké zkušenosti s nimi mám?

Své působení v Perfect Worldu jsem zatím omezila jen na příležitostnou češtinu a angličtinu, kterou mám od roku 2019 potvrzenou certifikátem FCE (B2). Mým předsevzetím je dosáhnout do konce svých vysokoškolských studií úrovně C2. Snad se mi díky dennodenním konverzacím s rodilým mluvčím a neustálému čtení odborných článků k bakalářské práci podaří tohoto cíle dosáhnout podle plánu. Angličtina však není jediný jazyk, kterému věnuji svůj volný čas. Učím se třem dalším řečem. Nicméně francouzštinu, italštinu ani ruštinu si ještě netroufnu vyučovat, přestože do budoucna bych se tomu vůbec nebránila. 🙂

Jaká jsem lektorka, jaké jsou mé silné stránky?

Jsem velmi přátelská, usměvavá a doopravdy se zajímám o pokroky lidí, které učím. Není pro mě problém dohledávat různé dodatečné materiály a případně i upravit plán na míru každému člověku podle jeho individuálních potřeb. Za své silné stránky pak považuji hlavně vytrvalost, trpělivost, odhodlání, empatii a dobrou náladu, kterou se vždy snažím přinášet do každé hodiny, ať se děje, co se děje. ♡

Jaký je můj největší životní sen?

Vybrat pouze jeden životní sen bude opravdu těžké… Můj seznam snů a cílů je poněkud dlouhý, ale myslím si, že citát z jednoho z největších bestsellerů to řekne za mě. Být dobrým učitelem je pro mě celoživotní výzva: „… a sám buď ve všem příkladem správného jednání: Ukazuj v učení neporušenost, poctivost, mluv zdravé slovo, jemuž nelze nic vytknout, aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl zlého.“
– Titus 2:7-8

Co bych vám ráda vzkázala?

Nyní, když už jste se dočetli až sem, pravděpodobně očekáváte, že na vás vychrlím nějakou hlubokou myšlenku, ideálně takovou se silným filozofickým podtextem… Nu doufám, že vás nezklamu svou jednoduchou větou, která mě zase celý život motivovala posouvat se kupředu. Snad vás přinejmenším alespoň pobaví: „Přestaň ztrácet čas a začni dělat něco produktivního.♡“

Řekli o Lucii: