Online konverzace

Přestože se cizí jazyk už nějakou dobu učíte, stále je pro Vás celkem dost náročné mluvit?

Máte strach,         že budete chybovat? že Vám druhý neporozumí? že Vy neporozumíte druhému?

Uvědomujete si, že mluvit cizím jazykem je naprosto nutné k tomu, abyste se v tom mohli zlepšit, přesto se Vám nechce, nemáte odvahu či příležitost?

Pokud se zapojíte do našeho online projektu Words First = Slova mají přednost, stane se toto všechno jen Vaší minulostí.

Tento online konverzační kurz je skvělým způsobem, jak odhodit své strachy a díky pravidelným konverzacím získat sebedůvěru, a hlavně skutečně zlepšit svoje schopnosti a komunikační dovednosti.

Řekli o projektu:

Pro koho je projekt Words First vhodný?
Jste schopni v cizím jazyce alespoň základně komunikovat, jste věční začátečníci, máte pokročilejší úroveň nebo jste již velmi pokročilí? Ať už tak či onak, projekt Words First je vhodný pro každého, kdo se potřebuje a hlavně chce rozmluvit, a to i za cenu toho, že to ze začátku může trošku bolet – když však vydržíte, brzy sklidíte ovoce.
online anglická konverzace
Jak to funguje?
Tento projekt stojí na přihlášených členech. Jejich seznam najdete uvnitř projektu po Vaší registraci. Kohokoli z těchto členů můžete oslovit na vzájemné konverzační schůzky a kdokoli může oslovit Vás. Nejprve si spolu emailem domluvíte vhodný den a čas na Vaši společnou online schůzku, která probíhá na skype či případně na jiné Vámi preferované platformě. Následně si vyberete jedno z našich zpracovaných témat, na které bude Vaše schůzka zaměřená. A schůzka může začít.
Jak dlouho schůzka trvá?
Online schůzka by měla trvat kolem 60min času. Tuto délku chápejte jako doporučení z naší strany, Vaše schůzka může být i kratší nebo delší, ale tato délka se nám v rámci projektu nejvíce osvědčila – máte v jejím rámci prostor se dostatečně vyjádřit i dostatečně poslouchat druhého.
O čem se budete bavit?
Po přihlášení naleznete v online projektu zpracovaná témata, z nichž si na každou schůzku vyberete jedno. U témat jsou k dispozici otázky, které vás přimějí mluvit i o tom, čemu byste se možná jinak vyhnuli, a také užitečná slovní zásoba.
Kolik schůzek si můžete domluvit?
Maximální počet Vašich konverzačních schůzek není nijak omezen – můžete si klidně domluvit deset schůzek za týden. Optimální počet je minimálně 2-3 schůzky týdně, každá další však urychluje Váš pokrok v daném jazyce. Je to skutečně na Vás.
S kým budete mluvit?
Váš partner, tedy člen našeho projektu, je stejně jako Vy student tohoto cizího jazyka. Není to lektor, ale je to student, který může být různého věku (naši členové mají věk od 15 do 75 let). Tento student může mít různou úroveň cizího jazyka, což je rozhodně dobré chápat jako výhodu – když bude lepší než Vy, bude kladen vyšší nárok na Vaše zapojení se, správné vyjádření, porozumění, když bude naopak horší, budete muset srozumitelněji komunikovat a zapojit druhého do hovoru.
Kdo opraví Vaše chyby?
Členství BASIC: Jelikož komunikujete s druhým studentem, Vaše chyby nikdo neopraví. Můžete si samozřejmě zkusit vzájemně pomoci a poradit, když jeden ví něco lépe než druhý, toto však není primárním účelem vzájemné schůzky. Ta by měla být zaměřena na komunikaci, touhu se dorozumět a popovídat si. Tím se cizí jazyk aktivuje a zlepšuje se Vaše schopnost vybavovat si slovíčka i skládat věty.
Členství PREMIUM: V rámci premiového členství své hovory nahráváte a posíláte garantovi projektu - ten naslechne dvě z vašich schůzek za měsíc a na ty vám poskytne obsáhnou zpětnou vazbu, kterou si můžete představit jako domácí úkol k vypracování - následně ji hotovou zasíláte zpět garantovi. Tím se postupem času velmi eliminují vaše chyby.
Kdo Words First garantuje a tvoří?
Garantem projektu Words First je naše jednatelka Dominika Pašková, která se stará o jeho chod, vytváří a spravuje témata ke konverzacím a v rámci premiového členství naslouchá vaše hovory, zpracovává pro vás zpětné vazby a následně opravuje vaši práci.
Jazyková škola Plzeň
Jaké jsou možnosti členství v projektu Words First?

BASIC

1999 Kč Měsíčně
 • Přístup k databázi ověřených a kvalitních partnerů na konverzaci v cizím jazyce
 • Přístup ke všem zpracovaným tématům (slovní zásoba + konverzační otázky)
 • Neomezený počet online konverzačních schůzek po dobu členství
 •  
 • cena 6 měsíců / 10 195 Kč sleva 15%
  cena 12 měsíců / 19 190 Kč sleva 20%

PREMIUM

2499 Kč Měsíčně
 • Přístup k databázi ověřených a kvalitních partnerů na konverzaci v cizím jazyce
 • Přístup ke všem zpracovaným tématům (slovní zásoba + konverzační otázky)
 • Neomezený počet online konverzačních schůzek po dobu členství
 • dva náslechy a zpětné vazby na Váš výkon/ měsíc
 • cena 6 měsíců / 12 745 Kč sleva 15%
  cena 12 měsíců / 23 990 Kč sleva 20%

Perfect World s.r.o., Jazykovka se srdcem Lidická 507/82, Plzeň 323 00 IČO:29157692 DIČ:CZ29157692
Kontakt : posta@perfect-world.cz +420 608 618 250