Praktický návod pro studenty - ovládněte tvorbu a použití předpřítomného času

Když se řekne „předpřítomný čas“, mnoha studentům naskočí husí kůže. Tento pojem většinou představuje ten zlomový bod, kde se hodně studentů angličtiny zasekne a nemohou se přes něj dostat dál. Je toto i Váš případ? Je čas se to překonat.

Jak se předpřítomný čas tvoří?

Ke tvorbě předpřítomného času budeme potřebovat pomocné sloveso „have“ a příčestí minulé plnovýznamového slovesa – laicky „třetí tvar“ či „třetí sloupeček“ (u nepravidelných sloves). U sloves pravidelných tento tvar vytvoříme přidáním koncovky -ed. Takovéto spojení v češtině překládáme nejčastěji minulým časem. Sloveso „have“ je pomocné a nijak ho nepřekládáme. Řídíme se tedy v překladu vždy podle významového slovesa. Pojďme se hned podívat na několik příkladů.

📌cook (vařit) … have cooked (vařil)

📌play (hrát) … have played (hrál)

📌make (dělat) … have made (dělal)

📌see (vidět) … have seen (viděl)

Vidíte, že vytvořit předpřítomný čas od nějakého slovesa v angličtině není příliš náročné. Nyní si ukážeme, jak s tímto tvarem pracovat ve větě. Významové sloveso zůstává vždy ve stejném tvaru (tedy v „třetím tvaru“ či s koncovkou -ed). Jediné, co se může změnit, je sloveso „have“ v případě třetí osoby jednotného čísla (on, ona, to). Nejlépe to zase uvidíme na praktických příkladech.

📌I have cooked pasta. … Uvařil jsem těstoviny.

📌You have played football. … Ty jsi hrál fotbal.

📌She has made a mess. … Udělala nepořádek.

📌He has seen it. … On to viděl.

📌It has been translated into English. … Bylo to přeloženo do angličtiny.

📌We have met. … Potkali jsme se.

📌You have repaired the broken bikes. … Vy jste opravili ta rozbitá kola.

📌They have painted nice pictures. … Namalovali hezké obrázky.

Jak na otázky a zápory?

Pokud chceme vytvořit otázku v předpřítomném čase, pouze prohodíme pořadí osoby a slovesa have.

📌Has he seen it? … Viděl to?

📌Have you repaired the broken bikes? … Opravili jste ta rozbitá kola?

📌Have you played football? … Hrál jsi fotbal?

Při tvorbě záporných vět vycházíme z vět kladných a pouze k pomocnému slovesu „have“ přidáme záporku „not“.

📌I have not cooked pasta. … Neuvařil jsem těstoviny. (Můžeme zkratit: I haven’t cooked pasta.)

📌She has not made a mess. … Ona neudělala nepořádek. (She hasn’t made…)

📌They have not painted nice pictures. … Nenamalovali hezké obrázky. (They haven’t painted…)

Kdy mám předpřítomný čas použít?

Nyní umíme vytvořit předpřítomný čas od anglických sloves a sestavit s ním jednoduchou větu. Teď přichází ale ta nejdůležitější otázka – kdy se vlastně tento čas používá? Situace, kde se nám bude předpřítomný čas hodit, jsou celkem tři.

1. Něco se (ne)stalo v minulosti a v přítomnosti pozorujeme výsledek, nebo dopad této akce.

 

📌I have cooked pasta. … Uvařil jsem těstoviny. (Jsou například hotové v hrnci.)

📌She has made a mess. … Udělala nepořádek. (Teď vidím nepořádek v pokoji.)

📌They have painted nice pictures. … Namalovali hezké obrázky. (Prohlížíme si je.)

📌I haven’t received any messages. … Neobdržel jsem žádné zprávy. (Mám prázdnou schránku příchozí pošty.)

Věty z této první skupiny můžeme někdy překládat doslovně pomocí slovesa „mít“, což nám může pomoci rozpoznat, že se jedná o předpřítomný čas. (Mám uvařené těstoviny. Mají namalované obrázky.)

2. Popis našich zkušeností (Co jsme kdy (ne)dělali, kde jsme kdy (ne)byli a podobně.)

 

📌You have played football. … Hrál jsi fotbal. (Máš zkušenosti s tímto sportem.)

📌We have met. … Potkali jsme se. (Trochu se známe. Minimálně víme, jak ten druhý vypadá.)

📌She hasn’t been to Prague. … Ona nebyla v Praze. (Nezná to město.)

📌I haven’t tried seafood. … Nezkoušel jsem (Neochutnal jsem) mořské plody. (Nevím, jak chutnají.)

Pozor: Pokud říkáme, že jsme někde (ne)byli, používáme ve spojení s daným místem předložku „to“.

📌I have been to London. … Byl jsem v Londýně.

📌Have you been to Australia? … Byl jsi v Austrálii.

Než se pustíme do třetí situace, musíme ještě poznamenat jednu důležitou věc. Pro obě výše zmíněné situace platí, že věty nikdy neobsahují přesné určení času, kdy se daná činnost dělala. Ve větě tedy neříkáme, zda to bylo včera, před rokem, před pěti minutami. Tato informace není podstatná. Zajímá nás totiž výsledek či získaná zkušenost.

3. Něco začalo v minulosti a stále to trvá.

 

📌We have been friends for many years. … Jsme přátelé mnoho let.

📌I have lived in Pilsen since 2018. … Žiji v Plzni od roku 2018.

📌He hasn’t seen his mother since last Christmas. … Neviděl svou matku od minulých Vánoc.

📌They have been married for a year. … Rok jsou svoji.

Věty v této situaci jsou v češtině často v přítomném čase (protože stále trvají). Nicméně angličtina musí použít čas předpřítomný. Jak je vidět na příkladech, nejčastěji se pojí s údaji vyjádřenými „since“ (od nějaké doby) a „for“ (po nějakou dobu).

 


 

Nyní máte základní návod na to, jak předpřítomný čas tvořit a kdy ho používat. Doufám, že Vám dobře poslouží. Aby se Vám tento čas stal přirozeným, je důležité se snažit ho co nejvíce používat v praxi.

Můžete začít následujícím cvičením:

1. Utvořte si minimálně 10 sloves v předpřítomném čase i s překladem do češtiny.

2. Napište nebo řekněte alespoň 10 příkladových vět na první situaci – výsledky.

3. Napište nebo řekněte alespoň 10 příkladových vět na druhou situaci – zkušenosti.

4. Napište nebo řekněte alespoň 10 příkladových vět na třetí situaci – něco stále trvá.

 


 

Chtěli byste se v angličtině posunout z mrtvého bodu a rozmluvit se? Zkuste některý z našich webinářových kurzů. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *