Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Rubrika: Words First A2

RELATIONSHIPS AND LOVE

RELATIONSHIPS AND LOVE 8.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet:a relative … příbuzný (podstatné jméno) an acquaintance (čteme „ekvejntenc“) … známý (podstatné jméno) to behave … chovat se (sloveso)a stranger … cizinec (podstatné jméno)a bride …nevěsta (podstatné jméno) a bridegroom … ženich (podstatné jméno) a bridesmaid … družička (podstatné jméno) a bestman … svědek (podstatné jméno) a…
Read more

HOUSES AND HOMES

HOUSES AND HOMES 6.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet:the surroundings … okolí (pomnožné podstatné jméno) to dislike … nemít rád (sloveso)housework … domácí práce (napočitatelné podstatné jméno) handy … zručný a dining table … jídelní stůl (to dine = povečeřet) (podstatné jméno) a basin … umyvadlo (podstatné jméno) to rent … pronajmout (si) (sloveso)an advantage…
Read more

TRAVELLING AND HOLIDAYS

TRAVELLING AND HOLIDAYS2.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet:regularly … pravidelně (příslovce) unusual … neobvyklý (přídavné jméno)an experience … zážitek (podstatné jméno) connected with … spojený s (přídavné jméno) personally … osobně (příslovce)an advantage … výhoda (podstatné jméno)a character … vlastnost (podstatné jméno) 1.      BEGINNING Conversation:Tell me something about you,  your life and your…
Read more

FAMILY MEMBERS AND FREE TIME

FAMILY MEMBERS AND FREE TIME1.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet: common … společný (přídavné jméno)a procedure … procedura / postup (podstatné jméno)duration … doba trvání  (nepočitatelné podstatné jméno)main … hlavní (přídavné jméno)generally … obecně (příslovce)additional … dodatečný (přídavné jméno)to arrange (for) … domluvit (sloveso) 1.      BEGINNING Conversation:Please, tell me something…
Read more

ON TV AND IN THE CINEMA

ON TV AND IN THE CINEMA7.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet: a commercial … reklama (televizní) (podstatné jméno) a series … seriál (pomnožné slovo, které užívá člen „a“, pokud míníme jeden) a cartoon … animovaný film Western … česky „western“ – anglicky s velkým písmenem, protože vychází ze zeměpisného názvu exciting … vzrušující (přídavné jméno) average…
Read more

FOOD AND DRINKS – Level A2

FOOD AND DRINKS 2.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet: daily … denně (příslovce) to be on a diet … držet dietu (sloveso) suitable … vhodný (přídavné jméno) food … jídlo – ve smyslu surovin (např. rýže, ovoce, šunka                           …
Read more

FAMILY MEMBERS AND FREE TIME – Level A2

FAMILY MEMBERS AND FREE TIME – Level A2 Some more difficult words from this sheet: common … společný (přídavné jméno) a procedure … procedura / postup (podstatné jméno) duration … doba trvání  (nepočitatelné podstatné jméno) main … hlavní (přídavné jméno) generally … obecně (příslovce) additional … dodatečný (přídavné jméno) to arrange (for) … domluvit (sloveso)…
Read more