Anglický videotip: Jak se vážou anglická slovesa aneb kdy NENÍ jedno, zda zvolíte “-ing” či “to”?

Pokud se v anglické větě vyskytuje více sloves, je třeba znát, jak se tato na sebe váží. Anglická slovesa se mohou vázat prostřednictvím infinitivu, tedy “to” nebo tzv.gerundia, tedy “-ing” přípony či případně tzv. holého infinitivu, který je typický například pro způsobová slovesa, tedy “I can swim.”, kde se druhé sloveso váže rovnou bez použití…
Read more