Anglický videotip: Je důležité umět česky proto, abychom se mohli učit anglicky?

Čeština… To je jasné, že ji umíme, komunikujeme v ní a jsme schopni ji používat. Ano, ale je tomu skutečně tak? Čeština má svá specifická pravidla, členy vět a slovní druhy. Možná, že když se řekne podmět, sloveso, přídavné jméno a zájmeno, zas tak jistí už si zase nejsme. Je tomu u Vás také tak? Pokud…
Read more