Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Štítek: Holiday

FEELINGS AND EMOTIONS – Level A2

FEELINGS AND EMOTIONS 2.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet: daily … denně (příslovce) bored …znuděný (přídavné jméno) newborn … novorozený (přídavné jméno) furious … zuřivý (přídavné jméno) upset … rozladěný (přídavné jméno) confused … zmatený (přídavné jméno) to frown … mračit se (sloveso) to scare … vyděsit (sloveso) to tire…
Read more

FOOD AND DRINKS – Level A2

FOOD AND DRINKS 2.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet: daily … denně (příslovce) to be on a diet … držet dietu (sloveso) suitable … vhodný (přídavné jméno) food … jídlo – ve smyslu surovin (např. rýže, ovoce, šunka                           …
Read more

TRAVELLING AND HOLIDAYS – Level A2

TRAVELLING AND HOLIDAYS2.Topic – Level A2 Some more difficult words from this sheet: regularly … pravidelně (příslovce)unusual … neobvyklý (přídavné jméno)an experience … zážitek (podstatné jméno)connected with … spojený s (přídavné jméno)personally … osobně (příslovce)an advantage … výhoda (podstatné jméno)a character … vlastnost (podstatné jméno) 1.      BEGINNING Conversation:Tell me something about you,  your life and your…
Read more

THE WEATHER

WEATHER 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: a peak … vrchol hory heavy rain … silný déšť (doslova „těžký“) hail … kroupy (také sloveso = to hail = padat kroupy) an avalanche … lavina harmless … neškodný drought … (čteme „draf“) … sucho heatstroke … úpal (heat = horko/ a stroke…
Read more

RELATIONSHIPS AND LOVE

RELATIONSHIPS AND LOVE2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to maintain … udržovat (sloveso)a pastime … koníček (podstatné jméno)an acquaintance (čteme „ekvejntenc“) … známý (podstatné jméno)to repel … odpuzovat (sloveso)a bride …nevěsta (podstatné jméno)a bridegroom … ženich (podstatné jméno)a bridesmaid … družička (podstatné jméno)a bestman … svědek (podstatné jméno)a reception ……
Read more

ON TV AND IN THE CINEMA

ON TV AND IN THE CINEMA2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to be addicted to sth. … být závislý na něčem (přídavné jméno)a commercial … reklama (televizní) (podstatné jméno)a series … seriál (pomnožné slovo, které užívá člen „a“, pokud míníme jeden)a row … řada v kině (podstatné jméno)an usher … uvaděč (podstatné…
Read more

IN THE OFFICE

IN THE OFFICE2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: a hole punch … děrovačkaa pencil sharpener … ořezávátkoa briefcase … kufříka filing cabinet … kartotékaa tray … košík (na založení dokumentů, úkolů)a Sellotape … lepenkaa drawing pin … připínáčeka stapler … sešívačkato do the accounts … dělat/ zapisovat si záznamy (ze schůzek…
Read more

FOCUSED ON GRAMMAR: USED TO

FOCUSED ON GRAMMAR: USED TO 2.Topic – Level B1/2 Doporučený videotip k tématu: To proklaté „used to“ – jak jej správně používat?   1.      BEGINNING Conversation:Tell me about your mood – how are you going?What have you done today?Do you have any other plans for the time after our session?Is there anything you are happy about…
Read more

BODY MOVEMENTS

BODY MOVEMENTS 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: to frown … mračit seto blink … mrkat (přirozený pohyb)to sneeze … kýchatto hiccup … škytatto yawn … zívatto stroke … hladitto hum … pobrukovat sito whistle … pískat (si)to crawl … plazit seto lean … opřít seto tiptoe … chodit po špičkáchto…
Read more

FASHION AND CLOTHING

FASHION AND CLOTHING 2.Topic – Level B1/2 Some more difficult words from this sheet: clothes … množné číslo (sloveso po něm je množné) a pattern … vzor a veil … závoj to look up to sb. … vzhlížet k někomu  to judge … soudit, posuzovat a cuff … manžeta an apron … zástěra a sole … podrážka /…
Read more