Anglický videotip: Předpřítomný průběhový čas (present perfect continous tense)

Tento čas, ať už zní jakkoli bláznivě, je podle nás časem, ve kterém se v angličtině nejčastěji chybuje. Je totiž třeba jej používat v situacích, kdy většina studentů angličtiny používá obyčejný přítomný čas a ani je nenapadne, že do těchto vět nepatří. Náš aktuální videotip Vám jednoduše a jasně vysvětlí, jak se tento čas tvoří…
Read more