Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Jak vyzrát na anglický slovosled?

Co je na tom těžkého, říkáte si možná. Pokud jste k angličtině nikdy moc nepřičuchli, možná skutečně nemusíte tušit, o čem je řeč. Zkrátka přeložíte českou větu slovo po slově a není co k řešení, že? Bohužel tomu tak ale není. Každý jazyk má svůj specifický sled slov a pravidla, která určují, jak po sobě mohou následovat, aby věta byla smysluplná a srozumitelná. Čeština je zrovna v tomto ohledu dost benevolentní a česká věta tak může začínat téměř čímkoli. Však se podívejme:

Jemu to neříkej. – Věta začíná předmětem (- osobní zájmeno „on“ ve 3.pádě)

Potřebují nové boty. – Věta začíná přísudkem (- slovesem)

Táta usnul. – Věta začíná podmětem (-podstatné jméno)

V Praze bude koncert Simona a Garfunkela. – Věta začíná příslovečným určením místa

Mohli bychom pokračovat ještě dále a stále by bylo z čeho vybírat. Angličtina má oproti češtině dost jasno a překládat některé nejen z výše uvedených vět doslova se nevyplácí, neboť jsou pak nesprávné a nedávají valný smysl. Pojďme se tedy podívat na to, jak pracuje se svojí větou právě tento světový jazyk:

S V O M P T

Ano, právě SWOMPT je klíčem k úspěchu. Jsou to první písmenka větných členů, které, pokud jdou v angličtině takto za sebou, jsou garantem toho, že Vaše věta je správně poskládaná. A co že ta jednotlivá písmena znamenají?

S … subject (podmět, tedy „Kdo? Co?“), například Peter Petr

V… verb (přísudek, tedy sloveso), například goes = chodí / jezdí

O … object (předmět, tedy jakékoli podstatné jméno v jiném pádě než 1.), napříkladby car= autem

M … manner (příslovečné určení způsobu, tedy „jak“), například fast = rychle

P … place (příslovečné určení místa, tedy „kde“ či „kam“), například to school = do školy

T … time (příslovečné určení času, tedy „kdy“), například every day = každý den

Naše anglická věta by tedy zněla:

Peter goes by car fast to school every day.

A její doslovný český překlad by byl:

Petr jezdí autem rychle do školy každý den.

Takto bychom to ale česky neřekli, spíše bychom zvolili třeba tuto variantu:

Každý den jezdí Petr do školy rychle autem.

Mohli bychom si vybrat i nějakou jinou a stále by byla správně, čeština totiž na větném slovosledu zase tolik nebazíruje. Oproti tomu angličtina má skutečně jasně dané, kde má co stát, a proto jsou si čeští studenti, kteří SVOMPT neznají, ve svém anglickém vyjadřování často nejistí.

Nebojte se tedy SVOMPT používat, je zárukou toho, že Vaše věta bude dobře. I v angličtině se dají větné členy přehazovat, ale to je vhodné si osvojit až v pokročilejší fázi studia. Hodně štěstí!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *