Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Německý infinitiv ve spojení se slovesy

Víte, jak se správně používá infinitiv? Významově se jeho funkce skoro neliší od českých vět. Chci malovat. Ich will malen. („malen“ ´= infinitiv = malovat) Pokud chceme plnovýznamovou větu, nemůžeme používat infinitiv jako jediný slovesný tvar ve větě, je totiž neurčitý (neurčuje osobu, způsob ani čas děje). Musíme ho pojit s určitým tvarem slovesa.. Která slovesa to jsou? A je třeba použít jako pojítko mezi slovesy předložku „zu“? V jakém případě ne? Podívejte se na pravidla užívání sloves s infinitivem právě bez předložky v tomto videotipu. Znali jste všechna slovesa?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *