Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Plete se nám (protože v tom nemáme jasno): Anglické předložky (on, in, at)

Jasný článek o anglických předložkách, jejich pravidlech a zákonech, který Vám pomůže se v nich vyznat a začít je mít v lásce.

On. At. In. Of. … A mohli bychom pokračovat.

Anglické předložky – téma, na které většina studentů angličtiny hovor raději nezavádí. Pro mnohé jsou takovým světem pro sebe sama, světem bez pravidel, plným nahodilostí a víte co, zkrátka se je musíte naučit nazpaměť. Ale kdepak, tak zlé to s nimi zase není!

Příklad z praxe

Anglické předložky mají skutečně takový svůj svět, rozhodně nejsou stejné jako v češtině, a pokud je tak používáte, mnohdy neříkáte to, co byste rádi. Pojďme si dát velmi obvyklý příklad:

„We like to spend time on our cottage.“

Říká student v dobré víře, že to znamená: „Rádi trávíme čas na naší chatě.“

A ono skutečně znamená – jenže bohužel úplně doslova. Předložka „on“ totiž značí lokalizaci na povrchu. V této větě tedy mluvčí rád pobývá na střeše své chaty = na chatě (on our cottage).

Pokud by se pak chtěl vyjádřit správně a říci „na chatě“ ve smyslu na zahradě, v chatě, kolem chaty apod., zkrátka v prostoru chaty, pak je správně věta: „We like to spend time at our cottage.“

Předložka „at“ totiž vyjadřuje přesně tuto myšlenku – něco se vyskytuje v prostoru něčeho jiného, např.: at the airport (na letišti), at the cinema (v kině), at our parents´ place (u našich doma).

Jiným příkladem by mohla být věta:

„Our children like to eat meals from my husband.“

Studentka chce říci, že „Naše děti rádi jí jídla od mého manžela.“, ale ve skutečnost říká, že rádi jí jídla jejího manžela. Předložka „from“ totiž říká, že něco z něčeho pochází. Například „from wood“ = ze dřeva, „from apples“= z jablek. Chce-li studentka říci větu správně, měla by ji formulovat takto: „Our children like to eat meals by my husband.“

Předložka „by“ značí, že něco bylo vytvořeno někým. Tedy například „by me“ – mnou, „by Peter“ – Petrem nebo „by Mozart“ – Mozartem/od Mozarta.

A takto bychom mohli pokračovat. Anglické předložky nerovnají se české, ale to neznamená, že se v nich není možné vyznat. Pojďme se podívat na základní pravidla těch, které se pletou úplně nejvíce:

 1. a) Předložka on

Předložka on se používá ve dvou základních situacích, tedy jako předložka místní a jako časová.

Místní předložka on

– se používá tehdy, pokud chceme vyjádřit, že se něco vyskytuje na povrchu něčeho, a to buď na svislém nebo vodorovném. Např. tedy:

vodorovný povrch:

on the floor – na podlaze

There is a table on the floor. Na podlaze je stůl.

on water – na vodě

The bug is swimming on water. Ten brouk plave na vodě.

svislý povrch:

on walls – na zdech

There are pictures on walls. Na zdech jsou obrázky.

on the tree – na stromě

Can you see the sign on the tree? – Vidíš tu značku na tom stromě?

Časová předložka on

– používá se tehdy, pokud mluvíme o něčem ve spojitosti s jedním dnem, např.:

on Monday – v pondělí

a se všemi ostatními dny v týdnu (pozor – v češtině říkáme pondělí)

on the 20th of May – 20.května

a u všech datumů

on my birthday – na mé narozeniny

je to jen jeden den

on The Christmas Day – na Štědrý den

on The New Year´s Day – na Nový rok

on The Valentine´s Day – na Svatého Valentýna

a se všemi ostatními svátky, které trvají jen jeden den

Zkuste si nyní sami napsat, jak byste řekli následující:

 1. na okně
 2. na jeho narozeniny
 3. na naše výročí
 4. v pátek
 5. na zemi
 6. 15.ledna

Správné odpovědi najdete pod článkem 🙂

 1. b) Předložka at

Předložka at se taktéž může používat ve dvou situacích, a to jak v případě času, tak místa:

Místní předložka at

– se většinou užívá tehdy, chcete-li vyjádřit, že se něco vyskytuje/děje v prostoru něčeho – např.:

at the airport – na letišti

When will you arrive at the airport? – Kdy dorazíš na letiště?

at the theatre – v divadle

We spent nearly two hours at the theatre yesterday. – Včera jsme v divadle strávili skoro dvě hodiny.

– tato předložka se také dá používat místo předložky next to nebo by, které znamenají u:

at the window – u okna

We have some flowerpots at the window. – U toho okna máme nějaké květníky.

at the table – u stolu

Why isn´t she sitting at the table? – Proč nesedí u stolu?

Časová předložka at

– tato předložka se používá tehdy, mluvíme-li

 1. a) o svátcích či akcích čítajících vícero dní než jen jeden

at Christmas – o Vánocích

We meet each other at Christmas. – Na Vánoce se potkáváme.

at Easter – o Velikonocích

What customs are common at Easter? – Jaké zvyky jsou na Velikonoce obvyklé?

 1. b) v případě přesného času (hodin)

at five o´clock – v 5 hodin

Mary leaves her house at five o´clock every day. – Mary odchází z domu v pět hodin každý den.

at noon – v poledne

Are you going to have lunch at noon? – Budeš v poledne obědvat?

Nyní si můžete zkusit přeložit následující:

 1. doma
 2. o půlnoci
 3. v práci
 4. v půl šesté
 5. v kině
 6. ve škole

Správné odpovědi najdete pod článkem 🙂

 1. c) Předložkain

– se používá také jak časově, tak místně, a to následně:

Místní předložka in

Tato předložka značí, že něco se vyskytuje přímo v něčem, zpravidla uvnitř – např.:

in the house – v domě

Who is in the house? – Kdo je v domě?

in classrooms – ve třídách

There are students in classrooms. – Ve třídách jsou studenti.

Časová předložka in

Tato předložka je na programu dne tehdy, pokud hovoříme o následujícím:

 1. a) měsíce

in April – v dubnu

We celebrate his birthday in April. – V dubnu slavíme jeho narozeniny.

 1. b) roky

in 1989 – v roce 1989

She was born in 1989. – Narodila se v roce 1989.

 1. c) roční období

in spring – na jaře

The sun starts shining in spring. – Na jaře začíná svítit sluníčko.

 1. d) části dne (+ vždy určitý člen the)

in the morning – ráno

Sarah drinks a cup of coffee in the morning. – Sára ráno pije šálek kávy.

Nyní si zkuste:

 1. v létě
 2. ve vzduchu
 3. na podzim
 4. odpoledne
 5. v roce 2000
 6. v prosinci

Správné odpovědi najdete zde:

– předložka „on“:

 1. on a / the window
 2. on his birthday
 3. on our anniversary
 4. on Friday
 5. on the ground
 6. od the 15th January

– předložka „at“:

 1. at home (vazba bez členu)
 2. at midnight
 3. at work (vazba bez členu)
 4. at half past five
 5. at the cinema
 6. at school (vazba bez členu)

– předložka „in“:

 1. in summer
 2. in the air
 3. in autumn/fall
 4. in the afternoon
 5. in 2000
 6. in December

Toto jsou základní pravidla třech základních anglických předložek – in, at, on. Mají i své výjimky a speciální situace, ale když se budete držet těchto zásad, není téměř nikdy co zkazit!

Držíme palce a těšíme se brzy u dalších předložek!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *