Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Zvyšte svoji slovní zásobu o desítky procent díky jednoduchému pravidlu!

Aneb objevte kouzlo anglických sloves

Trápí Vás v angličtině slovíčka? Často chcete něco vyjádřit, ale nevíte, jak přesně to přeložit? Jste ze své anglické slovní zásoby někdy nervózní a zklamaní? Pak je velmi pravděpodobné, že Vám tento článek opravdu hodně pomůže. Díky novému pohledu na to, co již znáte, Vám zvýší slovní zásobu o až stovky slov. Jak je to možné? Pojďme se tomu podívat na zoubek.

Kde je zakopaný poklad bohatší slovní zásoby?

Celý klíč tohoto článku tkví v tom, co Vám každý lektor angličtiny neřekne. A to ne proto, že nechce. Často proto, že si to sám vlastně neuvědomuje, nedokáže to pojmenovat a nebo to třeba jen nepovažuje za tolik důležité. Tímto něčím je fakt, že anglická slovesa nenesou pouhý význam sloves. Tedy například vezmeme-li obyčejné sloveso „vařit“, tedy anglické „cook“, můžeme si na něm uvědomit následující:

to cook = vařit („to“ je částice, která činí ze sloves gramatický infinitiv)

Pokud od jeho infinitivní formy odtrhneme „to“, můžeme s ním pracovat dvojím způsobem:

a)

cook + ing = cooking

Toto je tzv.gerundium neboli průběhová forma slovesa. „Cooking“ znamená „vařící“ a může být buď použito jako sloveso ve větě:

Mum is cooking lunch just now. = Mami právě vaří oběd.

Nebo také jako přídavné jméno:

A cooking man looks always very attractive. = „Vařící muž“ (Muž, který vaří) vždy vypadá přitažlivě.

A toto je pro mnohé z vás již jistě první velké zjištění. Fakt, že sloveso ve svém -ing tvaru je zároveň přídavným jménem značící průběh, si spousta studentů neuvědomuje. Je to obrovská škoda, protože právě toto může mnohonásobně zvýšit vaši slovní zásobu. Pojďme se na to podívat v několika jednoduchých příkladech:

a singing woman = zpívající žena (žena, která zpívá)

the burning forest = ten hořící les

an Unidentified Flying Object = neidentifikovatelký/ blíže neurčený létající objekt (UFO :))

Používat gerundium je opravdu skvělé, jak jistě brzy poznáte. Umožní vám říci mnohem více věcí, než na co jste byli doposud zvyklí, a přitom vám nezabere vůbec žádné místo v paměti. Stačí si jen přehodit výhybku a uvědomit si, že sloveso není jenom sloveso 🙂

Objev číslo dvě

Druhým objevem pro spoustu studentů je právě druhá funkce nebo tvar, který slovesa ještě nesou. Jsou jimi jejich příčestí minulá, tedy třetí tvary. Každé sloveso má tedy tvary tři, např.:

to cook – cooked – cooked

První tvar vyjadřuje podobu slovesa v základu – tedy v podstatě v přítomnosti (I cook every day. = Každý den vařím.) Druhý tvar ukazuje, jak sloveso vypadá v minulosti (I cooked yesterday. = Včera jsem vařil.) a třetí tvar, příčestí minulé, je pak slovo užívající se v různých složených časech, např. v čase předpřítomném (I have already cooked. = Už jsem uvařil./ Mám už vařeno.).

Jak si můžete všimnout výše, pravidelná slovesa druhý i třetí tvar stejný. To je opravdu skvělé, neb se toho nemusíte moc učit. Slovesa nepravidelná mají většinou všechny tři tvary jiné, někdy se i některé dva z těchto tří shodují, ale každopádně neodpovídají pravidlu přidání -ed k základnímu tvaru, kterým tvoříme další tvary pravidelných sloves. Např.:

to see – saw – seen (vidět)

to break – broke – broken (rozbít, zlomit)

A o co, že tady jde? 🙂 O to, že každý třetí tvar slovesa (jak pravidelného tak nepravidelného, na tom nezáleží) je zároveň přídavným jménem značícím, že něco již bylo uděláno, dokonáno. Např.:

a broken leg = zlomená noha

a seen thief = viděný zloděj

cooked pasta = uvařené těstoviny

I toto je často pro mnohé studenty skvělou zprávou, neboť slovní zásoba se rázem bez jakéhokoli zatížení paměti rozšířila o obrovské množství slov!!

Rozšiřte si slovní zásobu od každého slovesa o dvě další slova!

Celkově je tedy skutečně výhodné si zapamatovat, že každé sloveso vám může nabídnout rovnou tři použitelné významy:

to write … psát

writing … píšící (a writing secretary = píšící sekretářka / sekretářka, která píše)

written … napsaný (written stories = napsané příběhy)

🙂 Držíme palce, ať si to zapamatujete a používáte!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *