Angličtina - Němčina - Španělština - Francouzština - Italština - Ruština

Proč „I haven´t“ neznamená „nemám“ aneb přijďte slovíčku have konečně na kloub!

„Have you a dog?“
„I haven´t a car.“
„My mum hasn´t a sister.“

Rozumíte těmto větám nebo byste je dokonce použili? Pokud ano, tak nejspíše patříte mezi většinu studentů angličtiny. Proč? Neboť máte ve slovíčku „have“ tak trochu nepořádek. Slovo „have“ opravdu způsobuje nemalé komplikace a mnohým z nás takzvaně zatápí pod kotlem. Díky svému významu se používá téměř v každé druhé větě, málokdo s ním ale umí opravdu bezchybně zacházet. Pojďme se to však naučit!

Víte přesně, co slovíčko have vlastně znamená?

Nejprve si uděláme jasno v tom, co přesně slovíčko „have“ znamená. Není to s ním totiž zase tak jednoduché, neboť nese dva naprosto odlišné významy:

  1. a) prvním významem slova „have“ je„mít“ nebo„vlastnit“. Toto je význam, který používáme ve větách velmi často a v běžném mluvě se bez něj takřka nedá obejít.

Např.:

have a big family. … Mám velkou rodinu.

His teacher has a lot of students. … Jeho učitel má hodně studentů

Paul does not have a brother. … Pavel nemá bratra.

  1. b) druhou funkcí slova „have“ je být takzvaným pomocným slovesem. Toto je typ slovesa, které v angličtině pomáhá vytvářet především otázky a záporné věty, samo o sobě se však nepřekládá a význam nemá.

Např.

have called them already. … Už jsem jim zavolal.

Had she finished it before he came? … Snědla to předtím, než přišel?

They haven´t seen it yet. … Ještě to neviděli.

Nyní jste možná trošku zmatení. Proč je v příkladech uvedeno slovo „haven´t“ a v nadpisu naopak napsáno, že „haven´t“ se neříká? Jak to tedy je?

Have versus have – jaký je mezi nimi rozdíl?

Pes je zakopaný v tom, že slovíčko have může v angličtině figurovat ve dvou rolích, jak je uvedeno výše. Každá z těchto rolí má však svá specifická pravidla a obě se používají naprosto jinak. Pojďme se podívat na to jak:

  1. a) „have“ ve významu „mít“ nebo „vlastnit“

Toto je sloveso plnovýznamové, nese tedy význam věty, a chová se stejně jako jakékoli jiné plnovýznamové sloveso jako jsou např. swim – plavat, look – dívat se nebo cry – plakat. Při tvoření záporných vět a otázek musí tedy využívat pomocného slovesa a bez něj tento typ vět nedokáže vytvořit.

Např.

Do you have any water, please? … Máte vodu, prosím?(ne „Have you any water, please?“)

I do not have any questions. … Nemám žádné otázky. (ne „I haven´t any questions.“)

Did she have time for you? … Měla na Tebe čas? (ne „Had she time for you?“)

V těchto případech tedy skutečně není možné používat slovíčko haven´t nebo hasn´t či tvořit otázku tak, že začnete slovem have.

  1. b) „have“ v roli pomocného slovesa

V této roli má slovo have naprosto jiný význam než v předchozím bodě. Pomáhá ostatním plnovýznamovým slovům vytvářet otázky nebo záporné věty, a proto je to právě ono, kterým otázky začínají, či které přibírá zápor.

Např.

Have you heard it? … Slyšel jsi to?

I haven´t broken anything. … Nic jsem nerozbil.

What had he said before she turned red? … Co řekl předtím, než zčervenala?

V tomto případě je možné a někdy i nutné, aby slovíčko „have“ vypadalo jako „haven´t“ nebo jím začínaly otázky. Jde však o naprosto jiný případ než v předchozím bodě, a proto mezi těmito typy nezapomínejte rozlišovat.

A co „have got“?

Všemu, co jste si právě přečetli, naprosto rozumíte, ale stále Vám něco vrtá hlavou? Pokud ano, je to nejspíše vazba „have got“. Proč? „Have got“ je totiž schopné přibírat k sobě zápor nebo začínat věty tak, jako je tomu se slovíčkem „have“, ale pouze tehdy, když je v roli pomocného slovesa, a nikoli znamená-li „vlastnit“. Slovo „have got“ ale znamená právě toto „vlastnit“ – chová se však přesně opačně než jsme si vysvětlili výše. Znamená tedy to samé co „have“ v bodě a), ale chová se jako „have“ v bodě b). Jste z toho teď tak trochu jelen? Neklesejte na mysli a pojďte se tomu podívat na zoubek.

Vazba „have got“ je výraz britské angličtiny a její překlad je „mít“ nebo „vlastnit“. Může se užívat následně:

I have got a lot of new information for you. … Mám pro Tebe spoustu nových informací.

Has she got any money on her? … Má s sebou nějaké peníze?

His dog hasn´t got teeth. … Jeho pes nemá zuby.

Jak vidíte v těchto větách, slovíčko „have“ se v této vazbě chová stejně jako pomocné sloveso – může si začínat otázky samo a také tvořit zápory. Žádné jiné pomocné sloveso k sobě nepotřebuje. Jakto? Protože v této vazbě pomocným slovesem samo je!

Tajemství původu vazby „have got“

„Have got“ totiž pochází z předpřítomného času – respektive je to předpřítomný čas. Podívejme se například na větu:

have got a lot of new information for you.

Kdybychom ji přeložili doslova, což je možné, zněla by: Mám pro Tebe získáno mnoho nových informací. „Have got“ tedy doslova znamená „mít získáno“, tedy vlastně v současnosti mít nebo vlastnit. Nevěříte-li, přesvědčte se sami:

Petr hasn´t got time. … Petr nemá získaný čas. = Petr nemá čas.

(V minulosti jej nezískal, tak jej nyní nemá.)

She has got a new boyfriend. … Má získaného nového přítele. = Má nového přítele.

(V minulosti s ním začala chodit a teď jej má.)

Have you got the map? … Máš tu mapu získanou? = Máš tu mapu?

(Zajistil jsi si v minulosti tu mapu a máš ji nyní?)

Takto bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími příklady, které si nicméně můžete vyzkoušet i sami. „Have got“ tedy ve skutečnosti nepřímo říká, že někdo v minulosti něco udělal, a tím si zajistil nějaký svůj přítomný stav. To je přesně v souladu s definicí předpřítomného času.

A jak již víme z výše uvedených příkladů, v předpřítomném čase je pomocným slovíčkem právě sloveso „have“ – proto tedy zde u „have got“ ve zdánlivé přítomnosti znamenající „mít“ nebo „vlastnit“ může, tedy spíše musí, neboť jinak by to nebylo správně, vytvářet samo otázky i zápory a nepotřebuje k tomu žádné další pomocné sloveso – samo jím totiž je.

Pevně věřím, že je Vám nyní problematika slovíčka „have“ jasnější, a držím palce při používání v praxi!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *